Skånska Örtagårdssällskapet

Gillar du också kryddväxter?

Vi i Skånska Örtagårdssällskapet är intresserade av krydd-, färg- och medicinalväxter. Vi vill lära oss mer om hur dessa växter odlas och används, till exempel som krydda i mat och dryck. Självklart är vi förtjusta i växter överhuvudtaget liksom trädgårdar.

Vi träffas cirka sex gånger om året. Under växtsäsongen är våra möten i form av studiebesök, ofta i spännande trädgårdar i Skåne. Under den andra delen av året träffas vi på Tirups Örtagård för att lyssna och samtala med Skånes och ibland Sveriges experter på sitt växtområde.

När vi handlar på Tirups Örtagård (ej caféet), Boutique Dermonie i Staffanstorp, Tor Magnussons tomatodling i Nevishög samt Bränneriets Gård utanför Eslöv får vi 10% rabatt.

Bli medlem du också! Kontakta oss via mejl: ortagardssallskapet@tirup.se

Sätt in 225kr/person eller 350kr/familj (make/maka/sambo) på
vårt postgiro 20 05 87-4. Kom även ihåg att fylla i namn, adress, telefon och din e-postadress för att underlätta utskicken.

Varmt välkommen till Skånska Örtagårdssällskapet!